Десандинг постројење за досадне гомиле и ТБМ

Десандинг постројење за досадне гомиле и ТБМ
Десандинг или десилтер постројење је дизајн за досадне гомиле на конструкцији са економичном опцијом и врло компактним дизајном за мале површине. Силазно постројење је дизајнирано за флексибилну обраду и уградњу у складу са досадним гомилама, ТБМ или ХДД системом за рециклирање блата.

Главне компоненте свих силазних биљака су: груби екран за пресретање камења већег од 5 мм; Резервоар за складиштење грубог сита; Циклона са циклонском пумпом за уклањање ситних честица са суспензије; Екрани за одводњавање за одвајање воде из чврстих материја које циклон пушта.

Десандинг постројења се користе за уклањање честица тла у бушеним блатима и потпорних гноја који се користе у инжењерингу темеља. Они могу бити или вода-бентонит, воде-полимера, или воде-цементне и бентонитне суспензије.